Choose your plan

Select the most convenient plan for you.
Pro
125 1,250 2,990 Monthly Annual Lifetime Choose plan
Free
Free Lifetime Choose plan
3
1
แทนชื่อผู้ใช้ (Username) แบบสุ่ม เช่น /a853we6 คุณสามารถตั้งชื่อ Brand หรือ Username ของคุณได้
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
การสร้างหมวดหมู่จะทำให้คุณจัดการและเรียงลิงค์ต่างๆได้ง่ายขึ้น
ไม่จำกัด
การติดตั้งพิกเซล ช่วยให้คุณร่วมรวมข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเวบไซท์ของคุณ และส่งไปยังระบบพิกเซล อาทิ Facebook, Google, หรือ Twitter เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์การติดตามสำหรับกำหนดเป้าหมายผู้ใช้ใหม่
3
คุณสามารถตั้งค่าโดเมนของคุณเองเพื่อเข้าถึงหน้ารวมลิงค์ของคุณ (Coming Soon)
Coming Soon
รูปแบบลิงค์
คุณสามารถเพิ่มลิงค์โซเชียลต่างๆของคุณได้ อาทิ Facebook, IG, Tiktok, Youtube, และอื่นๆอีกมากมาย
ใส่ลิงค์ Youtube Tiktok Vimeo หรือ Twitch ในหน้าลิงค์ของคุณ
ผู้เข้าใช้จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไปที่ลิงค์ปลายทางโดยตรงผ่านลิงค์ของคุณ (เหมาะสำหรับเวลาสร้างโปรโมชั่น)
คุณสามารถสร้าง หรือ ปรับแต่ง QR Code สำหรับผู้ชมออฟไลน์
คุณสามารถตั้งค่าเวลากำหนดวันและเวลาของแต่ละลิงค์ ให้แสดงวันไหน นำออกวันไหน รวมถึงปิดลิงค์เมื่อมีผู้คลิกถึงจำนวนที่ต้องการ
ปรับแต่งหน้าลิงค์
เพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับคุณในหน้าลิงค์ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมเข้าใจคุณมากขึ้น
คุณสามารถแบ่งแยกหมวดหมู่แต่ละลิงค์ด้วยการตั้งหัวข้อ หรือ คำอธิบายได้
คุณสามารถตั้งค่าพื้นหลังของหน้าคุณได้ ไม่ว่าจะเปลี่ยนสี ใช้โทนสี หรือ รูปภาพของคุณ
คุณสามารถเลือก Font สำหรับหน้าลิงค์ของคุณได้
คุณสามารถตั้งค่าสีสำหรับลิงค์ต่างๆในหน้าของคุณด้วยตนเองได้
คุณสามารถเพิ่มไอคอนหรือรูปภาพบนปุ่มได้
สามารถลบโลโก้ LinkDee จากด้านล่างในหน้าของคุณได้
คุณจะไม่เห็นโฆษณาบนแพล็ตฟอร์มของเรา หรือ บนหน้าลิงค์รวมของคุณเลย
เพิ่ม Animation ปุ่ม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เยี่ยมชม
ข้อมูลสถิติ
คุณจะสามารถดูสถิติจำนวนผูเข้าใช้หน้าลิงค์ของคุณ และ จำนวนคลิกเข้าถึงลิงค์ของคุณ
แบบละเอียด
ตัวเลขเท่านั้น
รายละเอียดว่าผู้เข้าใช้มาจากที่ไหน ประเทศอะไร ใช้อุปกรณ์อะไร และอื่นๆอีกมากมาย
คุณสามารถดูข้อมูลสถิติย้อนหลังรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ ตลอดทั้งหมดได้ และ สามารถกำหนดช่วงเวลาที่อยากดูข้อมูลสถิติได้
การเชื่อมต่อ
คุณสามารถตั้งค่าชื่อหน้า หรือ รายละเอียดของหน้าโปรไฟล์คุณที่แสดงใน Google เมื่อมีใครค้นหาได้
คุณสามารถตั้งค่า UTM Parameters เพื่อวัดผลโฆษณาจากช่องทางต่างๆบนแต่ละลิงค์ได้
สามารถเลือกใช้งานผ่าน API ของเราเพื่อต่อกับระบบของคุณ
เพิ่มวีดีโอ Tiktok ในหน้าลิงค์ของคุณ
เพิ่มวีดีโอ Youtube ในหน้าลิงค์ของคุณ
เพิ่มวีดีโอ Vimeo ในหน้าลิงค์ของคุณ
เพิ่มวีดีโอ Twitch ในหน้าลิงค์ของคุณ
เพิ่มเพลง Spotify ในหน้าลิงค์ของคุณ
เพิ่มเพลง Soundcloud ในหน้าลิงค์ของคุณ
เชื่อมต่อกับระบบ Mailchimp สำหรับให้ผู้เข้าชมลงทะเบียน และดูรายชื่ออีเมลได้
เชื่อมต่อกับ Google Analytic เพื่อเข้าใจผู้เข้าชมลิงค์คุณมากขึ้น
เชื่อมต่อ Facebook Pixel เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมพบร้านค้าของคุณบน Facebook หรือ IG มากขึ้น
อื่นๆ
ได้รับความช่วยเหลือจากทางระบบ
ตั้งค่าคำเตือนมีเนื้อหาไม่เหมาะสม สำหรับผู้ใช้บางกลุ่ม
ผู้ใช้ต้องกรอกรหัสผ่านก่อนเห็นเนื้อหาในลิงค์นี้
Choose plan Choose plan